Dossiers


Het morele failliet van Rutteā€™s buitenlands beleid

door Jan van Groesen
Lees verderverder

Het mediabestel moet op de schop Pleidooi voor een platformwet

door Egbert Dommering
Lees verderverder

Jarenlang gesol met dagbladen bedreigt de democratie

door Jan van Groesen
Lees verderverder

Is Leveson de rubicon overgestoken naar overheidsinterventie?

Door prof. Chris Frost
Lees verderverder

De kwalen van de journalistiek komen niet exclusief in Engeland voor

door Stichting MON
Lees verderverder

Nederlandse burger wil professionele journalistiek

door Jan van Groesen
Lees verderverder

Welkom op deze website

VERANTWOORDELIJKE JOURNALISTIEK HEEFT NOOD AAN ZELFREGULERING

Het is niet eenvoudig bij journalisten in Nederland of daarbuiten de handen op elkaar te krijgen voor zelfreflectie op hun taak. Het wijzen op de noodzaak om maatschappelijke verantwoording af te leggen van hun werkwijze, levert vaak de geconditioneerde reactie op dat men met zijn handen van de journalistiek moet afblijven. De organisaties die zich voor het journalistieke beroep inzetten, vertonen helaas dezelfde reflex. Voor vervolg zie PDF 35Kb.

 

PROFIEL VAN DE STICHTING MEDIA-OMBUDSMAN NEDERLAND

De Stichting Media-ombudsman Nederland is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor journalistieke ethiek en zelfregulering in het Nederlandse taalgebied. De stichting wordt geleid door een Raad van Bestuur die uitsluitend uit professionele journalisten bestaat. Van het bestuur maken o.a. deel uit Jan van Groesen (voorzitter), Steven de Winter (journalist/documentairemaker), Willem Wansink (publicist), Aad Offerman (vakbladjournalist en internet-deskundige), Job de Haan (hoofd IKON-radio) en Sietse van der Hoek (voormalig Volkskrant-journalist).
Binnen de stichting is een Raad van Curatoren actief die het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd zal adviseren. President-curator is prof. dr. ir. Joris Voorhoeve. Daarnaast hebben in het Curatorium zitting prof. Jan Renkema (van de Schrijfwijzer), dr. Huub Evers (lector Fontys Hogeschool Journalistiek), dr. Nel Ruigrok (hoofd Onderzoek van de Nieuwsmonitor), dr. Richard van der Wurff (internetdeskundige UvA) dr. Dolf van Harinxma thoe Slooten (raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch), prof.dr. Rob Tielman (oud-voorzitter Humanistisch Verbond), prof. Joan Hemels (emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap UvA), dr. Lou Lichtenberg (voormalig directeur van het Stimuleringsfonds voor de Pers) ,  Dick H. Vrieling (oud-griffier van de Groningse gemeenteraad) en mr. Gert Haverkate (directeur van het wetenschappelijk bureau van het OM en voorzitter van het Genootschap Onze Taal).

De Stichting media-ombudsman Nederland is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, nr. 27288500.